Take-aways van Test Automation Day 2019

Na het succes van vorig jaar, (zie blog), bracht ik ook dit jaar weer een bezoek aan het Test Automation Day event. Deze keer was het in de jaarbeurs te Utrecht in plaats van in Rotterdam.

 

Wederom volgde ik diverse interessante break-out sessies, afgewisseld met de algemene key-notes. Het bracht me weer de nodige inspiratie en nuttige inzichten.

 

Een paar key take-aways op een rij:

Probeer de testpiramide (E2E, Integratie en unit testen) toe te passen.

Tracht in verband met de vereiste run time zoveel mogelijk testen, waar mogelijk, te verplaatsen naar de unit testen. Deze hebben vaak een snellere doorlooptijd en voorzien je dus sneller van feedback.

Probeer inzicht te krijgen in wat reeds door unit testen wordt getest. Regelmatig komt het voor dat, de door de developer opgestelde unit testen, veel meer dan één unit testen. Dus eigenlijk al gewoon integratie testen. Dit is op zich natuurlijk niet verkeerd en zelfs alleen maar toe te juichen (gezien de opzet van unit testen, vaak snellere feedback levert). Het is zonde van de doorlooptijd dit testwerk dubbel te doen. Overweeg dan bijvoorbeeld de tragere integratietest te schrappen.  

Maak de kwaliteitszorg zoveel mogelijk een integraal effort van het team. Ga als tester samenzitten met de developers om te bepalen welke scenario’s getest moeten worden. Doe dit voordat de developer de code gaat implementeren en de tester zijn testscripts uitwerken. Zo kom je tijdig achter de ontbrekende inzichten die bepalend kunnen zijn voor een afslag/wijze van implementatie. Daarnaast is de betrokkenheid van het gehele team belangrijk. Als teamleden inzicht hebben in de de opzet van het test framework kunnen ze zo doende de mensen ook meekrijgen het test framework onderhoudsvriendelijk te maken. Bovendien neemt dit mogelijke angst weg voor het onderhouden van een dergelijk test framework. Indien testen niet worden onderhouden, ontstaat eerder een last en legacy, dan dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de snelheid van de software ontwikkeling.

Exploratory testing blijft waarschijnlijk altijd bestaan naast geautomatiseerd testen. Sterker nog, exploratory testing is te zien als de voorbereiding op het automatiseren van testen. Het kan erg zinvol zijn eerst, op basis van exploratory testing, de werkwijze van de applicatie te ontdekken. Hierdoor is men beter in staat hierop test automatisering toe te passen.

Naast het feit dat exploratory testing als basis kan dienen voor test automatisering kan het een waardevolle aanvulling zijn op de automatische regressie testen. Vaak zorgen de automatische testen voor het vangnet van de grote bugs. Terwijl exploratory testing zorgt voor de missende delen en de delen die moeilijker te automatiseren zijn. Vanzelfsprekend zijn er altijd applicatie onderdelen die zo omslachtig te automatiseren zijn, dat dit erg veel tijd en moeite kost. Vanuit het oogpunt qua kosten en tijd is het efficiënter, in deze situaties, gewoon handmatig (exploratory) te testen.Met name op dit laatste punt is het dan ook van belang de juiste balans te vinden tussen wat te automatiseren en wat manueel/op basis van explorartoy testing door te werken.

Houd onze Newspark website in de gaten, want binnenkort publiceert collega Tobias een aanvullende blog over de Test Automation Day 2019. Hij gaat dan in op de masterclasses die op de eerste dag waren van dit 2-daagse evenement.