Privacyverklaring

newspark

Newspark BV, gevestigd aan Zoomstede 21a
3431 HK  Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Newspark BV
Zoomstede 21a
3431 HK Nieuwegein +31 88 5500310
info@newspark.nl

Donja van der Waal is de Functionaris Gegevensbescherming van Newspark BV. Zij is te bereiken via dw@newspark.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Newspark verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om het verzamelen van gegevens over kinderen, zonder ouderlijke toestemming, te voorkomen. Bent u er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, contact ons via info@newspark.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Newspark verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen, indien nodig, ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Diensten bij u af te leveren
 • Analyse van uw gedrag op onze website teneinde deze te verbeteren en af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming
Newspark neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit betreft besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Newspark) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Newspark bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens verwijderen wij binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De genoemde termijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Newspark verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Newspark blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: https://newspark.nl/cookieverklaring/ Newspark gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Newspark gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dat onze website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeerden wij u al over deze cookies en vroegen uw toestemming ze te plaatsen.

Google Analytics
Ook ons statistiekenpakket, Google Analytics, plaatst cookies. Wij weten graag hoe u als bezoekers de website gebruikt en hoeveel mensen onze website maandelijks bezoeken. Hiermee optimaliseren we het gebruik van onze website. Natuurlijk willen we niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter zijn wij u wel zo goed mogelijk van dienst. Daartoe hebben we goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics anonimiseert de informatie zo goed mogelijk. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt en daarom bent u niet persoonlijk herleidbaar. Op 26 maart 2018 sloten we een bewerkersovereenkomst af met Google. Verder is ‘gegevens delen’ met Google door ons uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat onze Google Analytics cookie geheel volgens de AVG is ingesteld, wordt deze dan ook gewoon geladen en verzamelt analytische gegevens. Alle cookies zijn vindbaar voor de Cookiescanner en deze methode biedt daarom geen opt-out via de CookieInfo oplossing. Wilt u dit wel, dan verwijzen we u naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-onDeze add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over uw bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In het kader van de AVG hebt u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Newspark en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek indient om de van u beschikbare persoonsgegevens bij ons in een computerbestand te ontvangen. Ga naar: https://newspark.nl/recht-op-inzage-correctie/

Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens stuurt u naar info@newspark.nl.

Om er zeker van te zijn dat uzelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Newspark wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Newspark vindt de bescherming van uw gegevens een serieuze zaak en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact met ons op info@newspark.nl.

Laat je verbinden met kwaliteit

Ben jij benieuwd wat de professionals van Newspark voor je kunnen betekenen?

Neem dan contact op en laat je verbinden met kwaliteit!