De toekomst van het testvak

Bij Newspark denken we graag na over het gehele testvak: dus niet alleen de technische inhoud, maar ook hoe testen tegenwoordig wordt beleefd. De rol van de tester staat het laatste jaar soms onder druk: functionele testers zijn niet zo vaak meer nodig als vroeger en de technische kennis van testers lijkt steeds belangrijker te worden.

De heren van ons KnowledgeSquad delen hun visie over de Toekomst van het Testen en wat dat volgens hun inhoudt:

Algemeen zijn we het eens over het volgende:

Devops:

De trend van DevOps teams en meer verantwoordelijkheden bij het team, waaronder de kwaliteit, gaat steeds verder, al zal er ook ruimte blijven voor gespecialiseerde teams, bijvoorbeeld voor testautomatisering, performance testen en security, waarbij je een dienst op dat gebied kan leveren aan die autonome teams. Testers blijven dus in diverse teams inzetbaar, zo lang ze zich inzetten om te specialiseren en bij te blijven. Want: stilstand is achteruitgang.

Testers en ontwikkelaars kunnen de taken, die nodig zijn om de testautomatisering (TA) op te zetten en te onderhouden onderling verdelen, maar er blijft behoefte aan iemand met overzicht, een gebruikersperspectief, een testvisie en een kritische blik in het team.

Sneller:

Opleveringen gaan steeds sneller en in kleinere stukjes en dat kan alleen maar met gebruik van testautomatisering. Dit is nu al heel belangrijk en wordt nog belangrijker.

T-shaped tester:

Al jaren terug begon de vraag van bedrijven te verschuiven van een functionele tester, naar een testautomatiseerder. En op dit moment kom je zonder TA op je CV amper meer aan de bak.

Maar tegelijkertijd blijft functioneel testen heel hard nodig. En goede TA kun je alleen maar implementeren met de juiste testvisie. Er wordt dus steeds meer gevraagd van een tester: het hebben van een testvisie, niet vies zijn van functioneel testen, ervaring met programmeren en scripten, goed mee kunnen draaien in een devops team, uitgebreid kunnen debuggen van een issue en het kunnen implementeren van TA in een pijplijn. Een echte T-shaped tester. En die T wordt alleen maar breder.

Onze testers lichten het persoonlijk toe:

Matthias Coosen:

“Ik denk dat je veel meer smaken van testers gaat krijgen. Net als ontwikkelaars heb je verschillende focus gebieden en het belangrijkste hoofddoel van je rol is kwaliteitsbewaking. Dat kan je op verschillende niveaus doen en met verschillende tools. Je achtergrond en ervaring zal bepalen wat je in gaat zetten. Ik denk dat wel onontbeerlijk is dat je enige technische bagage hebt.”

Tobias Verhoog:

“Op dit moment is er een groot verschil in werkwijzen tussen organisaties en in de komende jaren zullen ook de langzamere en kleinere organisaties meer op een devops manier gaan werken. 

Iets verder in de toekomst zullen er meer low-code platformen gebruikt worden voor ontwikkeling en test, wat weer voor een verschuiving van rollen en activiteiten zal zorgen. Daarnaast zal machine learning bij nieuwe tooling ingezet worden om allerlei zaken te automatiseren, te vergemakkelijken en bijvoorbeeld voorspellingen te doen over het risico van een wijziging in de code. Goede quality assurance (QA) is als een goede set remmen op een raceauto. Hoe beter de remmen hoe harder je durft te rijden. Omdat softwareontwikkeling in het algemeen zal blijven versnellen zal het ook belangrijk zijn om goede QA te hebben.”


Jurgen Alebregtse:

“De wereld beweegt exponentieel richting meer en slimmere IT. Home automation, quantum computing, machine learning, het zijn allemaal zaken die aangeven hoe snel alles om ons heen eigenlijk aan het veranderen is.
Hoe groter de projecten worden, hoe meer men inziet dat het niet meer bij te benen is met manueel testen, automatisering staat buiten kijf. Rijst echter wel de vraag of dit stukje het beste bij de tester kan worden belegd. Mijn bescheiden mening? Ja! De tester is flexibel, hij beweegt mee en hij wordt technischer, maar de andere kant van de tester mag zich ook weer gaan focussen op de testvisie en strategie. De splitsing komt weer terug, en jij mag kiezen welke tester je wilt zijn. Wil je de testautomatisering bouwen, of wil je de strategie bedenken?”

Menno Pot

“Veel bedrijven denken dat het testwerk wel door een developer gedaan kan worden, omdat het vooral programmeren/scripten van TA is. Maar daarmee gaan ze dus o.a. voorbij aan de testvisie, het goed kunnen functioneel testen en de meer kritische blik die een tester doorgaans heeft dan een developer, want over het algemeen heeft een developer net een andere persoonlijkheid dan een tester. En juist die mix van persoonlijkheden is zo essentieel in een team. Testers blijven keihard nodig, al is de tester anno 2020 al een hele andere tester dan die anno 2015. En die Anno 2025 zal ook een andere zijn.”

Daniel de Bruijn

“Alles in de IT verandert in een bizar snel tempo. Ik denk dat het gezond is dat het testvak ook mee beweegt, met de kanttekening dat er altijd een tester nodig zal zijn. Ik merk in de markt dat bedrijven de tester vooral als kostenpost zien en dat het beeld leeft dat testvaardigheden overdraagbaar zijn naar developers. Daar zit een kern van waarheid in, maar lang niet elke developer heeft een test mindset, en veel developers willen dat ook niet. Dat testen technisch veranderd is tot daar aan toe, maar in essentie blijft wat je test hetzelfde. Er moet nog steeds naar software gekeken worden met een bepaalde kritische test mindset. Die mindset blijft wel hetzelfde, ook in de toekomst. Hoe je er vervolgens technisch mee omgaat is waar je als tester mee moet bewegen. De techniek kun je leren, de mindset en de break-test-attitude van de tester is denk ik een onmisbaar onderdeel waar de meeste winst valt te behalen.”

Bert Braaksma

“De markt maakt een beweging waarbij veel meer van de technische skills van een tester worden verwacht. Maar de rol wordt breder dan alleen testen en ook breder dan functioneel testen. Die nieuwe rol wordt voornamelijk aangeduid met Quality Assurance in de naam, bijvoorbeeld als QA Engineer.  Deze rol behelst alle aspecten van Quality Assurance die in onze snelle digitale wereld steeds belangrijker worden, maar niet tot de technische skills van de testautomatiseerder horen. Denk aan zaken als de testdekking (testen we wel genoeg), de product risico’s (testen we wel de juiste dingen), de non-functionals (security, performance, accessibility), zit de kwaliteit al vroeg in het proces gewaarborgd (Shift Left), kunnen we near real-time testen (Shift Right), hebben we verbeterprocessen op orde,  etc. etc.

Bij de verschuiving naar de diepgaande technische skills van de testautomatiseerder, waarbij kennis van tools en frameworks voorop staat, ligt er voor de bredere QA-rol een schone taak om ook de randvoorwaarden op het juiste niveau te brengen en te houden. Kortom : de Toekomst van het Testen biedt nog genoeg mogelijkheden!”

En jij?

Hoe herken jij jezelf in dit beeld van de toekomst? Ben jij klaar voor de toekomst? Of hoe ga jij zorgen dat je klaar bent voor de toekomst? Binnen het KnowledgeSquad van Newspark werken we er aan om te zorgen dat we allen mee kunnen komen richting de toekomst. Kom jij ook mee? Kijk dan eens bij onze vacatures.