Testnet Najaarsevent 2018: “Misleiden de buzzwords van testen ons?”

10 Oktober 2018 bezocht ik het Najaarsevent van Testnet in het NBC te Nieuwegein. Een lange, maar interessante dag, met veelal Engelstalige presentaties.

’s Ochtends begon de dag met een workshop over Scaled Agile Framework (SAFe) en testen door de Deense Mette Bruhn-Pedersen van Safejourney. Zij schreef met Derk-Jan de Grood al een e-book over dit onderwerp, te downloaden op testing-quality-scaled-agile-framework-lean-enterprises/.

Door ter plekke (ca. 40 man), via www.menti.com, een online enquête in te laten vullen, zag zij direct hoeveel ervaring de aanwezigen hebben met het werken in een agile team en met scaling.

Haar openingsstatement is geweldig: “The first rule of scaling: don’t scale!”.

Zij stelt dat je uit SAFe moet halen wat je nodig hebt, en niet noodzakelijk te streven naar de volledige implementatie van de methode. Aan de hand van het vernieuwde SAFe overzicht behandelt ze diverse punten, beantwoorden we zo nu en dan een vraag in Menti, werken op een groot vel een case uit en presenteren die of reageren op haar vragen aan ons als publiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kleine greep uit wat voorbij komt:

 • Het hebben van een stabiel team helpt!
 • Richt de Agile Release Train (ART) alleen in als teams móeten samenwerken
 • Het doel van SAFe: VALUE.
 • Optimaliseer de flow van het werken aan, en opleveren van, een release. Richt je niet op effectiviteit of efficiency.
 • De rollen in Agile teams zitten ook in ART: Product Mgt is Product Owner, RT Engineer is Scrummaster en de System Architect vervult de rol van het ontwikkelteam.

Ook bespreken we de uitdagingen waarmee we te maken hebben: hoe krijg je de rest van de organisatie mee, hoe wordt samenwerken een mindset, hoe houdt je een team stabiel qua bemensing en hoe komt de business in de lead, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze gaan we uiteraard in op deze ‘organisational challenges’. Mette maakte mee dat programmamanagers, project-, maar ook testmanagers, hun rol niet terugvinden op de SAFe-plaat. Het werk en de verantwoordelijkheid daarvoor moet je echter wel ergens beleggen!

Kwaliteit is maar moeilijk in te passen, vindt zij. Tijdens een eigen onderzoek ontdekte ze dat slecht twee CIO’s in Denemarken een testachtergrond hebben. Ze stelt de vraag hoe dat in Nederland is? We konden niemand bedenken en Mette roept ons dan ook op er voor te gaan.

Tot slot ging het over de Program Increment (PI) Planning. ALLE mensen komen bij elkaar om samen, vaak in twee dagen, tot een plan te komen. Een geweldig moment is, op dag twee, iedereen zijn vertrouwen in een goede afloop te laten uitspreken. Blijkt dat er niet te zijn? Pas dan komen echt de grote knelpunten naar boven en begint de discussie opnieuw. PI planning is essentieel voor SAFe. Doe je dat niet, is er ook geen sprake van SAFe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend: SAFe mag dan nu een buzzword zijn, het is wel erg voortschrijdend. QA en Testen is hierbinnen niet de gróótste uitdaging. We missen nog richtlijnen QA en testen te plaatsen. Cruciaal voor succes is customizing.

Na de lunch komt de keynotespreker Declan O’Riordan ons zijn zorg overbrengen: wat als alle blockchain systemen ineens corrupt blijken door een ‘fork’ in de keten? Slechts enkele mensen in de zaal lijken zijn betoog te kunnen volgen, probeer het zelf: https://en.wikipedia.org/wiki/P_versus_NP_problem.

Declan vertelt over hashing en vergelijkt dat met het maken van gehakt: naderhand is niet terug te vinden welk vlees in de gehaktmolen ging. Een belangrijk aspect van werken met hashes is dat het veel werk is ze te maken, maar makkelijk om te controleren. Zo werkt het ook met blockchaining, we noemen dit blijkbaar een non-deterministic polynomial (NP). Als we uiteindelijk in staat zijn de volgende blockchain te voorspellen, dan betekent dat ook meteen het einde ervan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nog wel bruikbaar gedeelte in zijn verhaal was, de opsomming, waarom we een risico wel eens missen in een risicoanalyse, zoals:

 • Een niet geïdentificeerd risico
 • Geen realiteitszin
 • Het risico stond buiten de scope
 • Behandeling, mitigeren van het ene risico kan leiden tot een nieuw risico

Daarna tijd voor een wat luchtiger verhaal, van mijn oud-collega Lysette Caetano do Rego – Richardson: ’Test was ooit zelf een buzzword! Krijg nou wat!”

Zij behandelt eerst de definitie van een buzzword: het is vaak jargon, creëert een hype en toch zit er echt een gedachte achter. Vervolgens een opsomming van geschiedkundige feiten in ons vakgebied:

 • 1951: Opkomst van het woord, meteen al gelinkt aan kwaliteit
 • 1977: Eerste testtechniek, door Edward Miller
 • 1985: Eerste testtool, Autotester
 • 1995: TMAP ziet het licht
 • 2008: Software Testing as a Service
 • 2013: ISO-certificering op het gebied van testen

Lysette stelt dat testen wel aan het veranderen is. Via Sociale media sabelen ze je nu snel neer als de kwaliteit van een product, dienst of website onvoldoende is: de verwachtingen zijn hoger dan vroeger. Daarnaast is er een groei aan technologische oplossingen en, door Agile werken en DevOps, verdwijnen muren en werken mensen over diverse fronten goed samen. Zij eindigt dan ook met “testen is een mooi vak, dat blijft groeien en zich ontwikkelen.

Eind van de middag lichtte Sanne Visser van de NS wat termen toe uit de blockchain die Declan had laten liggen.

Hold en for Dear Life (HOD) Al gaat het nog zo slecht, houd je cryptovaluta en verkoop ze niet.
Fear Uncertainty and Doubt (FUD) Term voor desinformatie, gebruikt om koersen te beïnvloeden. In een groep: niet weten wat te doen, je angstig voelen
Lightning Gebruiken van bekende blockchains zoals Bitcoin
Flippening Het moment (…) dat een andere crypto Bitcoin inhaalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanne vertelt over haar missie bij de NS blockchain van de grond te krijgen: trainees vragen mee te doen, met veel verschillende mensen koffiedrinken om geschikte projecten te vinden of alleen samenwerking.

Ze  stelt dan ook:

 • Blockchain moet je niet alleen willen doen
 • Niet beloven wat je niet kan
 • Explain: vertel wat je doet
 • Al doende leert men en wordt het ook wat makkelijker

Tot slot raadde ze dit filmpje aan voor wie toch moeite heeft met het begrip Blockchain: https://www.youtube.com/watch?v=hYip_Vuv8J0

In de avonduren volgde ik nog een workshop bij Hans van Loenhoud en Olivier Denoo. Zij ontwikkelden een tweedaagse workshop over belangrijke softskills voor testers. Van hun website http://www.7skills.org/wordpress/the-7skills-model/ komt onderstaand plaatje, waarbij 6 skills draaien om communicatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans en Olivier behandelen echter de nieuwe versie waarin Supply- en Demand zijn verwisseld. Hierin is duidelijk dat je met groen (Empathize) moet beginnen. Met die skill verplaats je je in de klant en probeer je grip te krijgen op het probleem. In de Explore-fase stel je de W5H vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) om je hierin te verdiepen. Bij Collaborate werk je samen naar het vinden van een oplossing voor het probleem. Hierin speelt BELBIN een grote rol, omdat je zo tot zeer effectieve teams komt. In Ideate divergeer je je gedachten en oplossingsmogelijkheden om die vervolgens te convergeren naar de beste of meest haalbare oplossing. In de fase Tell maak je het weer persoonlijker, laat je dingen zien en eindig je met een positieve ‘take-away’. Geef de klant iets om te onthouden. Tot slot Sell waarin je de laatste weerstand, angst, onzekerheden en twijfels (FUD!) hoopt weg te nemen en de klant overhaalt je oplossing te kopen.

Erg leuk in deze workshop was de tekenopdracht waarbij het andere team een zin moet voorlezen. Dat je een referentiekader dus kunt sturen, was een goede eye-opener. Jammer dat we anderhalf uur bij Empathize hingen en de heren ons niet voor een echte pilot gebruikten. Nu knalden ze door de overige sheets heen en raakte daardoor kant noch wal.

Door de uitloop miste ik de laatste keynote, maar kijk ik terug op een leuke dag waarin ik diverse oude bekenden sprak en weer nieuwe ontmoette.