KnowledgeSquad

Newspark

Voor kennismanagement is een aantal collega’s binnen Newspark de KnowledgeSquad gestart. Binnen de KnowledgeSquad geven de Newspark consultants met elkaar invulling aan het begrip lerende organisatie. Kennis is tegenwoordig een ‘dynamisch ding’.

Door alle technologische mogelijkheden is testautomatisering niet meer weg te denken bij het ontwikkelen van nieuwe software. Wat hiervoor nodig is, hangt sterk af van de tools en toepassingen bij organisaties. Wat komen we als testers en developers in onze projecten tegen? Hoe dragen we deze kennis praktisch en slim over aan elkaar? Hoe ziet ons vak er in de toekomst uit? Binnen KnowledgeSquad blijven de consultants zichzelf voortdurend ontwikkelen en houden elkaar scherp.

Onze visie

De toegevoegde waarde van Newspark is specifieke kennis en een goede klantrelatie. Newspark zet als detacheringsclub de testautomatiserings- en developkennis van haar consultants in bij de projecten van haar klanten. Doorgaans omdat deze klanten die kennis niet zelf in huis hebben of ze extra handen nodig hebben bij hun projecten.

Het vakgebied van testen en de bewaking van softwarekwaliteit was de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig. Qua methodologie ging het van Waterval naar Agile en DevOps. Testers en developers werken tegenwoordig aan dezelfde tafel voor de inrichting van de delivery pipeline.

Het gevolg is dat de benodigde kennis sterk afhankelijk is van de tools en toepassingen waarmee klanten werken. Wat vandaag goed is, kan morgen alweer anders zijn. Een uitdaging voor de solitair werkende consultant.

Newspark belegt haar kennismanagement niet bij 1 of 2 personen, maar in een team van consultants. KnowledgeSquad registreert het actuele beeld van de toegepaste technologieën en anticipeert daarop.

Onze  aanpak

Voor het succesvol onderling kennisdelen zijn er verschillende pijlers:

  • Onboardingsplan
  • Opleidingen
  • Toekomstvisie
  • Efficiënt kennis delen
  • Versterken community gevoel
  • Waarborgen flexibiliteit

In de praktijk levert dit verschillende manieren qua invulling op. Bijvoorbeeld een kennismatrix, waaruit direct blijkt wie over bepaalde kennis beschikt en wie in welke kennis interesse heeft. Of een onboardingsplan maken met nieuwe collega’s. Welke kennis neemt iemand mee of wil hij/zij graag opdoen?

De organisatie van opleidingen met in- en externe sprekers. Het volgen van de laatste ontwikkelingen via internet, meetup- en congresbezoeken. Of een trainingsweekend met workshops, sessies en gezelligheid.

Belangrijk is dat alle initiatieven tot stand komen door een samenwerking tussen de KnowledgeSquad en collega’s. De KnowledgeSquad zet dingen op en kijkt of het werkt. Eén ding staat bij alle mensen van Newspark voorop: het is leuk met kennis bezig te zijn en elkaar te helpen!

Laat je verbinden met kwaliteit

Ben jij benieuwd wat de professionals van Newspark voor je kunnen betekenen?

Neem dan contact op en laat je verbinden met kwaliteit!