KnowledgeSquad

newspark

Door alle technologische mogelijkheden is kennis tegenwoordig een “dynamisch ding”. Ons streven is hierin structuur aan te brengen en zo is de KnowledgeSquad ontstaan. Een initiatief van een aantal collega’s binnen Newspark waarin we gezamenlijk werken aan kennismanagement.

Binnen de KnowledgeSquad geven we als Newspark consultants met elkaar invulling aan de lerende organisatie. Wat komen we als testers en developers in onze projecten tegen? Met welke tools en toepassingen werken organisaties en wat is dan nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe software? Hoe ziet ons vak er in de toekomst uit?
De KnowledgeSquad zorgt dat we als Newspark consultants onszelf voortdurend ontwikkelen en elkaar scherp houden.

KnowledgeSquad visie 

De toegevoegde waarde van Newspark is specifieke kennis en een goede klantrelatie. Als detacheringsclub zetten we onze testautomatiserings- en developkennis in bij de projecten van onze klanten. Doorgaans omdat deze klanten die specifieke kennis niet zelf in huis hebben of er extra handen nodig zijn bij hun projecten.

Het vakgebied van testen en de bewaking van softwarekwaliteit was de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig. Qua methodologie ging het van Waterval naar Agile en DevOps. Tegenwoordig werken testers en developers aan dezelfde tafel voor de inrichting van de delivery pipeline.

Het gevolg hiervan is dat de benodigde kennis sterk afhankelijk is van de tools en toepassingen waarmee klanten werken. Wat vandaag goed is, kan morgen al weer anders zijn. Een uitdaging voor de solitair werkende consultant.

Daarom belegt Newspark haar kennismanagement niet bij 1 of 2 personen, maar in een team van consultants. De KnowledgeSquad registreert het actuele beeld van de toegepaste technologieën en anticipeert daarop.

Zo halen we het beste in elkaar naar boven.

KnowledgeSquad  aanpak

 Succesvol onderling kennisdelen op verschillende manieren:

  • Onboardingsplan
  • Opleidingen
  • Toekomstvisie
  • Efficiënt kennis delen
  • Versterken community gevoel
  • Waarborgen flexibiliteit

Door het gebruik van een kennismatrix, zien we direct wie over bepaalde kennis beschikt en wie in welke kennis interesse heeft.

Met en voor  nieuwe collega’s  stellen we een onboardingsplan op. 

Meetups, deepdives en workshops over specifieke onderwerpen organiseren. Is een generieke cursus of training nodig voor een grotere groep collega’s huren we een trainer in en behandelen e.e.a. klassikaal. 

Een mooie traditie is het jaarlijkse trainingsweekend. In een groepsaccommodatie van elkaar leren en natuurlijk een hoop lol maken.

Expertise in software kwaliteit

Ben jij benieuwd wie de professionals van Newspark zijn en wat ze voor je kunnen betekenen?

Neem dan contact op en ontmoet onze consultants met software kwaliteit!