Nieuwe AD kubus app live!

Wellicht heb je bovenstaande advertentie over de AD kubus app al voorbij zien komen op tv of ergens online. De nieuwe AD kubus app, is een app waarin eigenlijk 4 verschillende apps zitten. Deze nieuwe AD app vervangt de oude, die meer dan 1.000.000 actieve installaties kent en meer dan 600.000 dagelijkse gebruikers. Een mooi project dus met een duidelijk zichtbaar resultaat.

De AD app kwam tot stand door de samenwerking van 4 verschillende scrum teams op 3 verschillende locaties in 2 verschillende landen. Dit bracht natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee. Doordat de teams op verschillende locaties zaten, was “even snel langslopen” niet te doen en kwam onderling onbegrip voor. Door bepaalde dagen toch bij elkaar te gaan zitten op 1 locatie en de focus te leggen op onderling begrip werd deze uitdaging overwonnen.

Ook op het gebied van testen brengt een project als dit de nodige uitdagingen met zich mee. Dit geldt voor zowel het technisch/inhoudelijke als organisatorische gebied. Het testen van een mobiele app dient anders aangevlogen te worden dan bijvoorbeeld een webapplicatie. Veel voorkomende kwaliteitsissues zijn anders van aard. Zo is bijvoorbeeld de performance testen van een mobiele app totaal anders dan de performance testen van een webapplicatie.

Omdat de testcapaciteit relatief laag was over de 4 teams binnen het project werd besloten de krachten  te bundelden. Dit gebeurde onder meer door de automatische end-2-end tests centraal te beheren en hiervoor 1 codebase te gebruiken. Hierdoor waren bepaalde elementen eenvoudig herbruikbaar en hoefden problemen en uitdagingen maar 1 keer opgelost te worden.

Hoe de markt de vernieuwde AD app gaat ontvangen, is nog een beetje koffiedik kijken. Echter de eerste tekenen tonen aan dat gebruikers positief zijn . In ieder geval kunnen we zeggen dat de totstandkoming van de nieuwe AD app succesvol verlopen is. Dit is grotendeels te wijten aan de goede samenwerking tussen de 4 teams en de verschillende stakeholders. Bij een succesvolle livegang hoort natuurlijk een feestje.ADapp