Diensten

Newspark

Testautomatisering

Testautomatisering kent vele vormen. Van het lokaal klaarzetten van testdata middels een script, tot het vanuit de pipeline volledig opspinnen van een container en hier een test op draaien. Belangrijk is niet alleen dat iemand een test kan automatiseren, maar welke test iemand wel of niet automatiseert en waarom (niet). Newsparkers hebben de (technische) kennis om de juiste tool in te zetten voor het juiste doel. Ze weten op welke laag ze moeten testen. Ze kunnen onderbouwen waarom bepaalde tests toch met de hand moeten worden uitgevoerd. Ze zorgen voor een balans tussen kosten en baten, draagvlak en verandering.

Softwareontwikkeling

Binnen de Softwareontwikkeling kent Newspark momenteel twee smaken: Microsoft technologie en Mendix Low-code ontwikkeling. Newsparkers die als software developer zijn ingezet hebben hun eigen ideeën en principes. Ze gaan voor kwaliteit en zullen het aangeven als die in het geding komt. Ze adviseren en implementeren tools die passen bij de deployment strategie van hun klant. Daarnaast ondersteunen ze bij vraagstukken ten aanzien van het opzetten en beheren van ontwikkelomgevingen.

Agile (testen)

Naast Testautomatiseerders en Softwareontwikkelaars zijn er Newsparkers die zich meer richten op een andere kant van het software ontwikkelproces. Onder onze agile professionals scharen wij Newsparkers die de rol van Scrummaster vervullen (veelal naast een andere expertise), die zorgen dat requirements correct worden opgesteld en/of die zorgen dat teamprocessen worden nageleefd. Het gebeurt vaak dat een van deze rollen naast een andere expertise wordt vervuld. Dit is dan ook iets dat bij veel Newsparkers gewoon in hun bloed zit. Newsparkers zitten niet bij de klant om één rol te vervullen. Ze willen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Of dit nou de kwaliteit van Software is, die van de Testen of Testautomatisering, of die van alles daaromheen.

Werken bij

Wij zijn op zoek naar jou!

Voor deze vacature als Testautomation Engineer pak je bij onze…

Laat je verbinden met kwaliteit

Wil jij meer weten dan wat je eigen expertise te bieden heeft?

Kom werken bij Newspark en laat je verbinden met kwaliteit!