All (AZS-SPAREN) on (RTC/UCD) board!

De Rabobank omarmt sinds enige tijd een nieuwe manier van versiebeheer en deployment op z/OS, door gebruik te maken van de IBM toolset bestaande uit Rational Team Concert (RTC) en Urban Code Deploy (UCD). Dit betekent dat ze binnenkort afscheid nemen van de tools die ze al jarenlang gebruiken voor versiebeheer en deployment op z/OS, namelijk Endevor en DIO. Daarnaast betekent het voor veel afdelingen binnen de Rabobank de introductie van een geheel nieuwe werkwijze voor het werken binnen de Continuous Integration / Continuous Delivery pipeline (CI/CD) over RTC en UCD. Dit gehele transitieproces staat bekend onder de naam ‘on-boarding RTC/UCD’.

Sinds 1 maart 2018 werkt, binnen de afdeling AZS-Sparen, een klein, dedicated en gemotiveerd team ‘Eye4IT’ aan deze transitie. Een ontzettend boeiend proces en ik ben blij dat ik onderdeel van dit team uitmaak. Door onze zeer gedegen voorbereiding maken we grote stappen voorwaarts, liggen goed op schema en halen de gestelde mijlpalen. De planning is de gehele transitie einde 1e kwartaal 2019 af te ronden. Daarna gaan we met het ‘Eye4IT’ team door de CI/CD pipeline verder uit te bouwen met onder andere het automatisch opstarten van de regressietesten na een deployment.

Voor het on-boarden naar RTC/UCD, moesten alle componenten, zoals Cobol sources, JCL’s, DB2- en MQ specificaties, iTWS applicaties, etc. voldoen aan de standaard naamgeving van RTC/UCD. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestond derhalve uit het aanpassen van deze componenten en ze te testen in de nieuw ingerichte omgevingen.

Voor het aanpassen van de diverse componenten ontwikkelden we een speciale tool die ons enorm hielp bij deze transitie. Onze schatting was dat deze tool 80% van alle wijzigingen kon uitvoeren en die schatting bleek correct. De overige 20% pasten we handmatig aan en is inmiddels getest. Een ander belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden als team ‘Eye4IT’ was het aanmaken en inrichten van de nieuwe OTA-omgevingen (8!).

Ondertussen zijn we bezig met de laatste voorbereidingen voor de daadwerkelijke transitie. Inmiddels zijn alle iTWS applicatienamen aangepast in productie, ruim 2000 Cobol sources succesvol overgezet op de nieuwe omgevingen en al veel van de 5300 JCL gerelateerde componenten overgezet naar de testomgevingen. Ook zijn de MQ Json files gegenereerd vanuit de productiedefinities en zijn deze MQ-files overgezet naar de nieuwe omgevingen. De trainingen voor de Ontwikkelaars, OPS-Engineers en Testers zijn afgerond. In 2019 organiseert ‘Eye4IT’ nog workshops. Zo houden ze de uiteindelijke gebruikers van de CI/CD pipeline over RTC en UCD aangehaakt en gaat hun opgebouwde kennis gedurende de opleiding niet verloren.

Het hele proces van on-boarden naar de CI/CD pipeline over RTC en UCD is niet alleen leuk om te doen, we genereren er ook business value mee. Zodra de afdeling AZS-Sparen helemaal on-board is, hebben we een nieuwe en robuuste manier van ontwikkelen en deployment geïntroduceerd. We kunnen nieuwe en gewijzigde functionaliteit sneller, goedkoper, efficiënter en met een hogere kwaliteit opleveren aan onze klanten. Een grote stap in de goede richting het ultieme doel: Tevreden klanten met een 9+ ervaring!