KnowledgeSquad waar kennisdeling waardevol en leuk is

Sinds begin 2019 zijn een aantal consultants van Newspark actief in de KnowledgeSquad.

Ik, Tobias, ben er hiervan een. In de KnowledgeSquad van Newspark houden we ons bezig met invulling geven aan het begrip ‘lerende organisatie’. Voor ons heeft een lerende organisatie verschillende pijlers. Samen vormen zij de ingrediënten om succesvol aan kennisdeling te doen.

 

 

KnowledgeSquad

Wat komt daarbij kijken?

  • Opleidingen; die vormen de kern van het formele leren en van de kennis van collega’s
  • Goede kennisdeling; zorgt voor efficiency waardoor antwoorden sneller te vinden zijn en mensen het wiel niet 2 keer hoeven uitvinden
  • Flexibiliteit; door te leren, springen we met de hele groep flexibel op veranderingen in 
  • Verantwoordelijkheidsgevoel; iedere consultant blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling
  • Sterker communitygevoel; een hechtere band tussen collega’s en het leuk vinden elkaar te helpen
  • Echte innovatie door voortdurend gedachten uit te wisselen en oog te houden op de toekomst

KnowledgeSquad

 

 

Eerste stappen

Inmiddels zijn de eerste stappen gemaakt door de KnowledgeSquad op verschillende manieren. Om van elkaar te blijven leren zijn een aantal processen en tools opgezet. We gebruiken Confluence als wiki voor het in kaart brengen van kennis en interesses. Nieuwe collega’s kunnen experts opzoeken en mensen met dezelfde interesses vinden elkaar. Dit is handig voor het plannen van cursussen voor een groepje gelijkgestemden. Ook zien nieuwe collega’s zo makkelijk wie wat kan, kent en weet binnen Newspark.

KnowledgeSquad

Informatie-uitwisseling

Door bij elkaar langs te gaan en inhoudelijk van gedachten te wisselen, leren we ook van elkaar. Dit kan bij de klant zijn of op een van onze maandmeetings. Bij de maandmeetings informeren we elkaar over onderwerpen die we interessant vinden of nodigen externe sprekers uit. Zo hadden we laatst een spreker over IT Security. Tevens ruimen we tijd in voor een kijkje op de toekomst van ons vakgebied en onze branche. Kennis halen we binnen door het volgen van de laatste ontwikkelingen via internet en conferentiebezoek.

IT security Newspark

Voor en met elkaar

Alle bovengenoemde initiatieven kwamen tot stand in samenwerking met onze Knowledge Squad en de rest van de collega’s. Als de KnowledgeSquad zetten we initiatieven op en proberen uit wat werkt voor iedereen. Zo staat binnenkort een trainingsweekend gepland. Daar gaan we met z’n allen, naast de gezelligheid natuurlijk, trainingen en workshops houden. Door af en toe te evalueren kijken we waarmee we verder gaan. Hierbij zie je altijd ‘halers en brengers’, maar ik merk dat iedereen binnen Newspark het gewoon van nature leuk vindt met kennis bezig te zijn en elkaar te helpen.