Robotic process automation bij Samsung

Klant

Samsung Electronics European Logistics (SELS) is de centrale organisatie in Europa voor logistieke dienstverlening aan alle Samsung Electronics onderdelen in Europa. Vanuit Delft begeleidt en faciliteert SELS de logistiek van Samsung binnen Europa, met distributie centra gevestigd in Nederland en Slowakije.

Vraag

Samsung Electronics opereert wereldwijd met fabrieken voor elektronica gevestigd in Zuid-Korea, Vietnam en China. Om de goederen op een snelle, verantwoorde, veilige en vooral efficiënte manier bij de klant te laten arriveren, is de SELS organisatie ingericht die dit in Europa centraal laat plaatsvinden. Hierbij maakt SELS gebruik van verschillende ERP en global supply chain management systemen.

Deze systemen genereren veel data, die SELS gebruikt om het management van Samsung inzicht te geven in de goederenstromen en voorraden. Om deze data te verwerken tot duidelijke rapportages, zijn een aantal processen ingericht, die de informatie verwerken en beschikbaar stellen als Excel rapporten. Het ontwerpen, maken en vooral up-to-date houden van deze rapporten is een intensieve activiteit, die veel mensen bezighoudt; mensen die ook nog andere taken en verantwoordelijkheden hebben. Om het proces voor deze mensen makkelijker te maken, is besloten om RPA in te zetten om deze werkzaamheden te automatiseren.

Oplossing met Automation Anywhere

Samsung heeft voor de wereldwijde organisatie een RPA systeem beschikbaar gesteld, dat is gebaseerd op Automation Anywhere. Het Het CoE (Center of Excellence) voor deze RPA tooling zit in Zuid-Korea, maar de lokale organisaties krijgen toegang tot dit systeem om zelf robots te kunnen ontwerpen, bouwen en draaien.

Elke dag, week of maand worden er uit de verschillende systemen rapportages gedraaid, die door een software robot worden verwerkt in Excel sheets. Uit deze sheets worden KPI’s verzameld, die via e-mail gedeeld worden met het management van Samsung. Daarnaast wordt de gegenereerde Excel rapportage centraal beschikbaar gesteld op een portal en worden essentiële documenten meegestuurd als bijlage bij de e-mail.

In het bouwen van robots zit de uitdaging niet. Waar het vooral om gaat, is om robots te bouwen op een consistente en herbruikbare manier om zo de organisatie steeds meer bouwstenen te bieden om belangrijke systemen in het bedrijf op een consistente en veilige manier te kunnen automatiseren. Daarnaast moet de ontwikkelorganisatie snel kunnen schakelen, maar wel met een dusdanige kwaliteit dat de ontwikkelde robots zonder problemen in het wereldwijd beschikbare systeem kunnen draaien. Hiervoor hebben wij in het team ontwikkelstandaarden ontwikkeld, waarbij de guidelines vanuit het CoE in Zuid-Korea als uitgangspunt dienden.

Uiteindelijk hebben we als team het volgende opgeleverd:

  • Coding standaarden en procedures
    voor het live brengen van robots in de productie omgeving in Zuid-Korea
  • Documentatie standaarden
    proces beschrijvingen, requirements mapping van uit proces naar code en change logs
  • New project automation
    scripts en tools om het ontwikkelen van een robot te kunnen beginnen zonder elke keer uren te verliezen met het zoeken naar de juiste templates

Resultaat

Aan het einde van het project heeft ontwikkelteam in totaal tien robots in productie gebracht. Vier van deze robots draaien elke dag en brengen duidelijk in beeld waar de grootste voorraden zijn, zodat Samsung snel kan schakelen als bepaalde gebieden meer voorraad nodig hebben om aan de vraag te voldoen. De overige robots draaien wekelijks, inclusief een sales rapportage over de afgelopen week waarin informatie uit vier verschillende systemen wordt verwerkt in Excel en gemaild naar het management van SELS.