Onze visie: kwaliteit is mensenwerk.

Wij zijn van mening dat het borgen van kwaliteit mensenwerk is. Het werk van mensen die leergierig zijn en voldoening halen uit het werken in een team en daar gezamenlijk resultaten te boeken. In dat team stellen we de klantvraag centraal.
Newspark is een lerende organisatie en biedt kwaliteit door mensenwerk!

Onze kernwaarden:

Mensenwerk

Wat is de definitie van een dreamteam? Technische kennis, goede faciliteiten, interessante klantcases……? Uiteindelijk krijg je de beste resultaten als je de juiste chemie in een team samenwerkende professionals hebt. Dat geldt vooral voor agile/scrum, maar ook in andere samenstellingen. Communicatie, respect, openheid en integriteit, humor en energie zijn belangrijke ingredienten. Kwaliteit is mensenwerk.

Kwaliteit in dienstverlening

Wij bieden kwaliteit. Voor ons betekent kwaliteit het leveren van de best haalbare oplossing. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij uw medewerkers, uw organisatie en uw belangen goed leren kennen. Slechts op die manier kunnen wij u goed van dienst zijn. Elke situatie is namelijk anders.

Onze consultants zijn in staat om de theoretische kennis in een praktische en passende aanpak te vertalen. Dit houdt o.a. in dat wij werkwijzen kunnen voorstellen en uitleggen, dat we draagkracht kunnen creëren en behouden en dat wij blijvende waarde kunnen toevoegen aan uw organisatie. Wij adapteren, signaleren, constateren, communiceren en verifiëren.

Lerende organisatie

Onze “continuous improvement” filosofie, het opbrengstgericht werken, biedt onze consultants een boeiend groeipad in een lerende organisatie.

Bovendien: Newspark heeft van meet af aan competentie-management een prominente plek binnen haar organisatie gegeven. Voor alle consultants wordt een persoonlijk opleidingsplan samengesteld. Newspark investeert substantieel in training, opleiding en coaching. Het delen van kennis en ervaring is een natuurlijke grondhouding binnen onze organisatie! Zo zal een Newspark consultant steeds groeien in het niveau van zijn of haar opdrachten en invulling geven aan de lerende organisatie. En daar hebben onze klanten baat bij!

Open, eerlijk en direct

Zo makkelijk om te roepen, vaak zo lastig om te realiseren. Als je vanuit integriteit en authenticiteit handelt, wordt het heel leuk om complimenten te geven en te krijgen. Als je respect en eerlijkheid betracht, kun je ook de harde noten kraken. Wij vinden dat professionals in hun grondhouding zo met elkaar omgaan.