De wijze lessen in leiderschap

Hoe bereik je met leiderschap doelen en hoe krijg je ze helder in je organisatie? Bij Newspark streven we, net als expeditieleider Shackleton, naar het beste uit onszelf halen op elk niveau binnen de organisatie. Onze slogan ‘Kwaliteit is mensenwerk’ is hierop gebaseerd. De mensen maken het verschil.

Onlangs organiseerde Rob van Wissen een mooie inspiratiesessie over leiderschap in Zaltbommel. Een middag waarin Paul Slot, EVP Infrastructure bij KPN en Chairman bij ETIS, ons meenam in de lessen van grote pool-expeditieleiders. Hoe kun je iemand anders held laten zijn en ook hoe ontdek je de held in jezelf?

Twee pool-expeditieleiders, Scott en Shackleton, hadden ieder hun eigen aanpak in leiderschap. Scott was van de oude stempel, hield vast aan oude rituelen en gewoontes, waar Shackleton juist open stond voor verandering. Beide expeditieleiders kwamen in een situatie terecht waarmee ze van tevoren geen rekening hadden gehouden.

 

Verschil in leiderschap

Het resultaat van Scott’s aanpak was dat hij van de ene tegenslag in de andere rolde, maar niet wilde afwijken van zijn oorspronkelijke plan. Uiteindelijk moest hij, na een gefaalde missie, huiswaarts keren met slechts een deel van zijn bemanning. Ondanks dat vrijwel alles op zijn expeditie fout ging, weet Scott het falen van zijn missie uiteindelijk aan het ziek worden van een van zijn bemanningsleden: Shackleton.

Shackleton besloot later zelf een poolexpeditie te ondernemen. Toen hij met zijn boot in het poolijs vast kwam te zitten, zag hij, in tegenstelling tot Scott, wel direct in dat zijn initiële missie niet meer haalbaar was. Hij stelde een nieuw doel: het veilig thuisbrengen van zijn bemanning. Het duurde maanden en samen met zijn bemanning liep hij alle risico’s, maar het lukte. Missie geslaagd.

Scott was een leider met een plan en hij hield zich hieraan. Het was zijn plan, hij was de leider. Ervan afwijken was uit den boze en al helemaal als een van de bemanningsleden een suggestie deed. Het einddoel was, net als de weg er naartoe, vooraf gedefinieerd en stond vast.

Shackleton maakte als leider een plan, maar was ook bereid concessies te doen, waar nodig. Hij gebruikte daarnaast ook de expertise van zijn bemanningsleden. Hij gaf leiderschap door naar ze te luisteren en open te staan voor hun ideeën. Wanneer hij merkte dat iemand iets beter kon of wist dan hij, dan gaf hij hem die verantwoordelijkheid. Hij maakte helden van ze.

Het verschil in leiderschap tussen Scott en Shackleton is enorm, helemaal voor die tijd. Vergeet immers niet, dat dit verhaal zich afspeelde begin 20e eeuw. Zelfs in de huidige tijd is het niet overal de standaard om te luisteren naar je medewerkers en helden van ze te maken.

Het belang van veranderen

Samen met de andere aanwezigen bij deze sessie sparden en discussieerden we over soortgelijke situaties in ons eigen werkveld. Wat komen we tegen en hoe gaan we hiermee om. De strekking van deze discussies kende één unaniem statement: #dontbeascott!

Het aanpassingsvermogen van een organisatie wordt steeds belangrijker. De wereld verandert steeds sneller, en wij moeten mee veranderen. Hiervoor hebben we niet alleen ‘bemanningsleden’ nodig die bereid zijn om te veranderen, maar ook ‘expeditie-leiders’ die deze verandering in gang kunnen zetten door de bemanning op de juiste manier te motiveren.

Wijze lessen in leiderschap die we uit de verhalen van Scott en Shackleton halen

Een plan is aan verandering onderhevig

Het is bijzonder dat het ooit de standaard was: een meerjarig plan maken en uitvoeren zonder hiervan af te wijken. Nog steeds maken we roadmaps, maar gelukkig houden we tegenwoordig ook rekening met nieuwe inzichten gedurende dit proces. Hoe korter de feedback loop, hoe sneller we tot nieuwe inzichten komen en we weten of we ons plan moeten bijstellen.

Maak gebruik van de kwaliteiten van je ‘bemanning’

Leiderschap betekent niet alleen het volgen (en aanpassen) van een plan. Het betekent ook luisteren naar de mensen om je heen. Je mensen motiveren en faciliteren om het beste uit ze te kunnen halen. Waar lopen ze tegenaan? Wat hebben ze nodig? Hoe denken zij over het plan en hoe we tot ons doel komen?

Ben jij nieuwsgierig hoe je binnen Newspark het beste uit jezelf kunt halen? Neem dan contact met ons op!