Cypress, Selenium, Playwright, Puppeteer – Wie is sneller?

Voor jou gevonden

Deze blog van GIOVANNI RAGO op Checkly bevat een interessante vergelijking tussen verschillende browser automation tools.Veel blogs kijken vooral inhoudelijk naar de verschillende mogelijkheden van de tools en hoe ze intern werken. Deze vergelijking doet een poging om de snelheid van de tools te bepalen bij het uitvoeren van specifieke testautomation scenario’s, zoals:

  • Een enkele end-to-end test tegen een statische website
  • Een enkele end-to-end test tegeneen (productie) web-app
  • Een testsuite tegen een (productie) web-app

We gaan niet te veel verklappen, maar de verschillen zijn hier en daar best groot. Een van de tools heeft bijvoorbeeld een vrij lange opstarttijd, waardoor deze gelijk vanaf het begin wat achter loopt op de rest. Daarbij wordt overigens wel uitgelegd dat elke tool eigen sterke punten heeft, die je wellicht voor net even andere testautomation doeleinden zou willen inzetten.

Kende jij alle vier de genoemde tools al? Gebruik je nu een van deze tools maar baal je van de snelheid? Lees de blog en doe er je voordeel mee!