Exploratory testing blogpost

Exploratory testen

Als we naar de definitie kijken dan kunnen we direct zien dat exploratory testen meer is dan “zomaar even wat proberen”. Toch wordt dit laatste wel met exploratory testen geassocieerd. …

quality

Borgen van kwaliteit in Scrum

Steeds vaker worden  IT projecten ingericht volgens een Agile ontwikkelmethodiek zoals: Scrum, Kanban, Extreme Programming of een andere.  Opvallend is dat Scrum de rol van tester (van oudsher dé borger …