Borgen van kwaliteit in Scrum

Steeds vaker worden  IT projecten ingericht volgens een Agile ontwikkelmethodiek zoals: Scrum, Kanban, Extreme Programming of een andere.  Opvallend is dat Scrum de rol van tester (van oudsher dé borger van kwaliteit) niet benoemt, maar enkel de Product Owners, Scrum Masters en Ontwikkelaars kent. Hoe borgen we dan de kwaliteit van het product?

Het aspect kwaliteit is de verantwoordelijkheid van het hele scrumteam en niet van een (team van) tester(s). De borging zit veel meer in de pijlers van Scrum (transparantie, inspectie en aanpassing), in het gebruik van de Scrum events (sprint planning, stand-up, backlog refinement en retrospective) en het volgen van de Definition of Done.

In het team van “Ontwikkelaars” is een breed scala aan vaardigheden nodig om succesvol een product(aanpassing) te realiseren. Vaardigheden die de traditionele tester bezit (analytisch denken, doorvragen, perfectionisme, kwaliteitsbesef, etcetera) zijn juist die vaardigheden die binnen het ontwikkelteam nodig zijn om kwaliteit te borgen.

Binnen het Scrum gedachtegoed valt een tester ook onder de noemer “ontwikkelaar”. Om te voldoen aan de Definition of Done, moet het team een aantal deliverables opleveren. Deliverables zoals (automatische) testcases, bevindingen, reproductiepaden, reviewcommentaren en risicolijsten met maatregelen worden hoofdzakelijk door de tester aangeleverd.
Hierin wordt hij ondersteund door de rest van het team (lees: ontwikkelaars). Bijvoorbeeld testautomatisering of opstellen van de juiste maatregelen bij de geïdentificeerde risico’s, maar ook ondersteunen bij de handmatige en/of automatisch) testuitvoering behoort niet tot de uitzonderingen.

De tester draagt op zijn beurt bij aan de werkzaamheden van de ontwikkelaar door op basis van de Definition of Ready reviews op User Stories uit te voeren. Ook meedenken in oplossingsmogelijkheden, aanleveren van ontwikkeltestgevallen, bevindingen voorzien van screenshots, stacktraces, netwerk-analyses en andere benodigde informatie om sneller een oplossing te kunnen vinden en de kwaliteit te verbeteren.

Kortom: Het borgen van kwaliteit wordt gedaan door het team. De samenstelling van het team en de verdeling van de vaardigheden binnen het team bepalen het succes ervan.