De belangrijkste ingrediënten voor een scrum-dreamteam

Laten we beginnen met de definitie van een dreamteam. Een scrum dreamteam wordt gekenmerkt door een prima performance, resulterend in de oplevering van de functionaliteit met maximaal toegevoegde waarde  binnen een sprint, indrukwekkende velocity, voorspelbare kwaliteit en hoge team-happiness. Maar er is meer; deze samenwerkingsvorm is bij uitstek geschikt om kennis te delen en junior professionals te laten groeien in hun vak en vaardigheid. Een dreamteam levert dus niet alleen prima producten, maar stelt professionals in staat om te groeien binnen hun vakgebied.

In de basis moet je naar ons idee een dreamteam beginnen met een selectie van professionals die met elkaar de onderstaande skills inbrengen. De verbijzondering van deze skills is afhankelijk van keuzes in het project t.a.v. tools en architectuur, infrastructuur, protocollen en procedures etc. Naast de harde skills zal binnen deze groep professionals bovendien onderstaande gedragsvormen/menstypen voldoende aanwezig moeten zijn in één of meerdere personen.

Skills

 • Testvisie
 • Testautomation visie
 • Testautomation ervaring (tools etc)
 • Development visie
 • Development ervaring (tools)
 • Ontwikkelstraat/OTAP/deployment kennis
 • Technical business kennis en ervaringanalisten (productowner/teammembers)
 • Scrumvisie (scrum breath)Gedrag/menstype
 •  Een visionair (leading)
 •  “Ready to follow” (bereid om uit te voeren en te volgen)
 •  Kennis van eigen kracht
 •  Communicatief vaardig (bereid om de ander te begrijpen)
 •  Pragmatisch maar ook procesmatig kunnen werken;
 •  Om kunnen gaan met onduidelijkheden en veranderingen;
 •  Kunnen afmaken (goed = goed genoeg);
 •  “Always motivated to improve”!Uit deze skillmatrix bepaal je de juiste balans tussen skills en gedrag/menstype. Dat kan echter een lastige exercitie zijn, want ken je de kandidaat-teamleden daar goed genoeg voor? Kies daarom bij voorkeur professionals uit je warme netwerk. Lukt dit niet, laat dan iedere kandidaat een praktijkcase uitvoeren, of stel met hulpmiddelen zoals DISC of PPA, gedragsprofielen op, zodat alsnog de juiste mix gevormd kan worden.

  Done? Nee, nog lang niet. Ieder team is immers dynamisch en na de start van het team, moet er steeds gekeken worden naar de ontwikkeling van het team. We introduceren de term “continuous improvement”; niet alleen voor het gehele team, maar ook voor de individuele teamleden. In dit soort processen is het belangrijk om een coach te hebben: Hierbij kan ook gesteld worden dat een lerend team een coach nodig heeft die door zijn (of haar) kennis en ervaring meer leidt, maar dat een sterk team al succesvol kan zijn door beperkte bemoeienis van een coach. Uiteindelijk zal de rol van de coach steeds meer overgenomen moeten worden door de teamleden tezamen, en is er werkelijk sprake van een zelfsturend team.

  Laten we eens de vergelijking met het voetbal maken. En in die wereld zien we een aantal bruikbare aspecten. Iedere teamspeler dient immers te beschikken over primaire en secundaire vaardigheden. De middenvelder die de spits waarneemt, de tester die de testautomatiseerder bijstaat. Er dient een duidelijk visie en tactiek ten grondslag te liggen aan het team, ingebracht door de coach en management. De productowner adopteert de visie t.a.v. de nieuwe functionaliteit en werkwijze, en heeft voldoende mandaat om het spel te spelen. En voor dat spel hebben we een scheidsrechter nodig; de scrummaster houdt de spelregels scherp in de gaten – met als doel om zo snel mogelijk te spelen zonder dat regels elke keer moeten worden herhaald.

  Bovenal is het belangrijk om een “sterspeler” in het team te hebben. Dat blijkt een informele rol te zijn, die in het NL elftal weggelegd was voor Robben, terwijl Van Persie de aanvoerder was. Een scrum-dreamteam gaat bloeien als teamleden zich laten inspireren door een senior die een voorbeeld stelt voor de anderen. De coach is belangrijk, maar is niet altijd de bepalende succesfactor. Denk bijvoorbeeld aan Louis van Gaal; succesvol met het NL elftal en minder succesvol met Manchester United. Tot hier de voetbalwijsheid.

  Een ander benadering van de dreamteamformule kan ontleend worden aan het individu; ieder teamlid gaat uit van het “ik-denken”, oftewel: ik ga mezelf analyseren en snappen, hoe kom ik over op anderen, wat beweegt mij etc. Als ieder teamlid voldoende zelfbewustzijn heeft, kan de stap gemaakt worden naar het “wij denken”: wie zijn jullie in het team, hoe gaan we om met elkaar, hoe komen we op elkaar over. Als je dit doortrekt is er een samenhang te definiëren tussen “Ik”, “Anderen”, “Bedrijf” en “Resultaat”. Er zijn diverse methodes om dergelijk analyse uit te voeren……of zullen we toch maar naar de coach gaan en om zijn inzicht en buikgevoel vragen?

  Onze constatering is dat iedereen een dreamteam wil, nadrukkelijk ook in de scrum werkwijze. Het is immers een belangrijk gegeven om succesvol te zijn en plezier in je werk te hebben. De formule voor een dreamteam blijkt uit vele factoren te bestaan. Net zoals je dat in de sport ziet, is er is een onzichtbare factor die de kwaliteiten van mensen aanvult en beter maakt. Dat zou wel eens het uitgangspunt kunnen zijn voor het gezegde: “ never change a winning team”. Dan komt gelijk de vraag naar boven wie binnen een agile omgeving de verantwoordelijkheid neemt voor de samenstelling en ontwikkeling van het dreamteam. Dat lijkt een onbenoemde rol te zijn, en naar onze mening dient daarvoor een dedicated stakeholder beschikbaar te zijn die zich bezighoudt met genoemde aspecten.

  Of je nou een scrumcoach/goeroe,  HR manager, inkoper ingehuurd personeel, of senior business manager bent, wees je bewust van de wijze waarop je jouw scrum team samenstelt, en hoe je het team verder kan ontwikkelen. Graag horen we welke aspecten jij meeneemt in het samenstellen van jouw dreamteam.

  *) De agile denktank is een initiatief van samenwerkende bedrijven in de ICT dienstverlening, waaronder 2B4QA, Coachingvraag, Newspark en Inquisitive.