Wat te doen als je product backlog opdroogt?

Veel organisaties hebben vandaag de dag ervaring met het ontwikkelen van software volgens de agile Scrum aanpak. Elke organisatie heeft daarbij zijn eigen manier gevonden om hier een praktische invulling aan te geven. Keuzes zijn gemaakt in teamgrootte en -samenstelling, sprintlengte, budgettering, rapportagevorm en communicatie met leveranciers en overige stakeholders. Middels continue verbeterloops zijn processen aangescherpt, effectiever en efficiënter gemaakt.

Maar wat nu als het product grotendeels klaar is? Als de belangrijkste features van het product geleverd zijn? Als de product backlog ‘opdroogt’?

Wat doet u als de toegevoegde waarde van de user stories op de product backlog niet meer opweegt tegen de waarde van nieuwe initiatieven?

Backlog opgedroogd

Elke organisatie zal hier eens mee geconfronteerd worden. En wat dan? Het scrumteam opheffen en beheer de noodzakelijke toekomstige aanpassingen laten doen? Dat is natuurlijk één van de opties. Maar daarmee verlies je wel de kennis en ontwikkelkracht van het team dat lange tijd samen aan het product gewerkt heeft. Een kwaliteitsdip ligt op de loer, maar wellicht heeft u wat aan deze alternatieven:

Team Backlog

Je kan ook de product backlog veranderen in een team backlog: het team met de expertise en de slagkracht blijft behouden, maar gaat hoofdzakelijk aan een ander product werken én blijft daarbij stories voor het ‘oude’ product meenemen. De team backlog is dus niet exclusief voor één product meer, maar bevat werk voor meerdere producten. Op die manier blijft de kracht van het team en de opgebouwde kennis van het product gewaarborgd. Uiteraard vergt dit wel vaardigheden van de product owner om de waarde van beide producten onderling te prioriteren en uit te leggen aan zijn stakeholders.
DevOps

Ook kan een ‘opdrogende’ product backlog voor een ontwikkelteam een goed moment zijn om de transitie naar een DevOps-team te starten. Het basisproduct staat er. Komende ontwikkelingen zijn uitbreidingen of wijzigingen op dat basisproduct. Kennis blijft behouden. Ontwikkel- en beheerkennis wordt gedeeld. Het team is in staat om snel te reageren op klantwensen, maar houdt ook het belang van een werkende draaiende operatie nauwlettend in de gaten. En organisatorisch liggen er mogelijkheden om nog meer wendbaar (agile) de business te ondersteunen: stappen naar continuous delivery kunnen worden gemaakt.

De beste keus zal elke organisatie voor zichzelf uit moeten maken. Elke situatie is uniek en vergt zijn eigen specifieke aanpak waarbij financiële, commerciële, technische, organisatorische en persoonlijke aspecten afgewogen moeten worden. Immers: Kwaliteit is mensenwerk.